Spalio 20 d. 1999
PRANEŠIMAS SPAUDAI

KAS YRA INFOBALT

Asociacija InfoBalt - įsteigta 1994 m. yra savarankiška ne pelno siekianti organizacija, ginanti ir koordinuojanti Lietuvoje veikiančių informacijos technologijų, telekomunikacijų ir raštinės įrangos (toliau ITT) įmonių interesus, skatinanti ir remianti Lietuvos informacijos visuomenės kūrimo programas.

Dabartiniu metu asociacijos nariais yra 135 įmonės bei švietimo įstaigos veikiančios informacijos technologijų, telekomunikacijų ir raštinės įrangos srityje ir užimančios 80% šios rinkos. 1999 m InfoBalt tapo EISA (Europos IT programinės įrangos ir paslaugų asociacija), WITSA (Pasaulio informacinių technologijų ir paslaugų asociacija) ir SIIA (Programinės ir informacinių technologijų asociacija) organizacijų nare.

Asociacijos tikslai ir uždaviniai

Vieni iš svarbiausių asociacijos uždavinių yra:

 • Lietuvos informacijos visuomenės kūrimo skatinimo programos.;
  Informacijos visuomenė - tai kokybiškai naujas visuomenės lygmuo, kai visi jos subjektai - žmonės, gyventojų bendrijos, verslininkai, valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos - intensyviai naudoja informaciją bei naujausias jos apdorojimo ir perdavimo technologijas savo kasdieninėje veikloje - dirbdami, mokydamiesi, poilsiaudami, bendraudami tarpusavyje. (plačiau apie tai žr. www.infobalt.lt - InfoBalt asociacijos prezidento Roberto TAMULEVIČIAUS pranešime).
 • Asociacijos narių veiklos koordinavimas kompiuterinių technologijų, telekomunikacijos sistemų, raštinės įrangos bei kitose jų veiklos srityse;
 • Informacijos rinkimas ir asociacijos narių konsultavimas valdymo ir komercijos klausimais;
 • Lietuvos ITT įmonių ir rinkos analizė, tolimesnių jos plėtros strategijų kūrimas ir įgyvendinimas;
 • Ryšių su visuomene palaikymas;
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos valdžios institucijomis atstovaujant asociacijos ir jos narių interesus;
 • Bendradarbiavimas ekonominiais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių kompanijomis ir organizacijomis, atstovaujant asociaciją įv. tarptautiniuose forumuose;
 • Autorinių teisių gynimas;
 • Įv. leidybinė ir rinkodarinė veikla;
 • Parodų ir konferencijų organizavimas.
Asociacijos InfoBalt 1999 metų pagrindiniai projektai:
 • Pirmosios tarptautinės konferencijos "Informacijos visuomenė'99 " organizavimas;
 • Informacijos technologijų ir telekomunikacijų parodos "InfoBalt" organizavimas;
 • Lietuvos ITT rinkos interesų atstovavimas informacijos technologijų ir telekomunikacijų parodoje CeBIT (Vokietijoje);
 • Įv. leidybinė veikla: - žurnalas "InfoBalt Laikas"; elektroninis žurnalas "InfoBalt Online";CD katalogas "ITT Lietuva 2000"; "Infobalt" parodos dalyvių katalogas;TV laida "@";
 • Įv. projektai autorinių teisių apsaugos srityje;
 • Švietimo ir nevyriausybinių projektų rėmimas.

OFICIALUSIS INTERNETO PASLAUGŲ TEIKĖJAS PARODOJE

ORGANIZATORIUS RANGOVAS RANGOVAS